Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek
A www.bellosmink.hu webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a www.bellosmink.hu használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontját.
A webáruházban történő vásárlással adásvételi szerződés jön létre az Eladó és a Vevő között. Az Eladó a House Special Kft.(székhely: 7282 Fiad, Kossuth u. 37.)

Üzemeltetői adatok 
Név: House Special Kft.

Székhely: 7282 Fiad, Kossuth u. 37.

Telephely: 2340 Kiskunlacháza, Vásár tér 1. Hrsz: 0654/524.

Adószám: 25561825-2-14
Cégjegyzékszám: 14-09-316215
Bankszámlaszám: Budapest Bank 10103867-79975200-01004008
E-mail cím: info@bellosmink.hu
Központi telefonszám: 06706273323

Fogalmak
Eladó: a webáruház üzemeltetője, amely a webáruházban kínált árut értékesítő és szolgáltatást nyújtó jogi személy.
Vevő: az a természetes, illetve jogi személy, aki a webáruházzal adásvételi szerződést köt.
Felek: az adásvételi szerződésben szereplő személyek, az Eladó és a Vevő együttes megnevezése.
Adásvételi  szerződés: a Felek között a webáruház kínálatából a Vevő által kiválasztott áru tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés.
Áru: a webáruházban az Eladó által eladásra, megvételre kínált termék, tulajdon.
Vételár: az a bruttó, általános forgalmi adót tartalmazó ár, amelyen az Eladó az árut eladásra kínálja.
Szállítás: az adásvételi szerződés tárgyát képező árunak a Vevő által megjelölt címre történő eljuttatása és a Vevő (vagy megbízottja) részére történő átadása.

Szállítási díj
Webáruház: elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá.
A webáruházban történő vásárlás feltétele, hogy a Vevő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz.
A szerződéskötés nyelve magyar.
A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.
Az Áru tulajdonjogát az Eladó mindaddig fenntartja, amíg a berendezéshez kapcsolódó számla teljes végösszege megfizetésre nem került. Eddig az időpontig a berendezés az Eladó beleegyezése nélkül nem idegeníthető el.

Az áru bemutatása, árak
A webáruházban minden áru képpel és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a vásárló számára az áru kiválasztását és a vásárlás melletti döntést.  Mindezek mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalakon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól.
Az oldalakon szereplő árak áfával növelt, bruttó árak.
A webáruház az árváltozás jogát fenntartja, minden előzetes bejelentés nélkül. Áraink, illetve termékeink folyamatosan változhatnak, bővülhetnek.  Árváltozás esetén a már megrendelt árut a rendeléskori áron szállítjuk.

Az áru kiválasztása, a vásárlás menete
Az áruról annak képére kattintva és annak leírásában törekszünk a legszélesebb körű, a vásárló döntését elősegítő információkat megadni. Az áru kiválasztása a “Kosárba” helyezéssel történik. Ezt követően mód van újabb áruk kiválasztására és kosárba helyezésére, kiválasztott áruknak a kosárból való eltávolítására, vagy a vásárlás véglegesítésére és a rendelés feladására.
Amennyiben a Vevő az áruk kiválasztását befejezte, a vásárláshoz szükséges adatokat meg kell adnia.
A vásárláshoz szükséges adatok megadását követően a megrendelés véglegesítése előtt a Vevőnek lehetősége van arra, hogy a megrendelését módosítsa, onnan árut távolítson el, darabszámot módosítson, vagy újabb árut rendeljen meg. Ugyancsak módja van ellenőrizni, és szükség esetén javítani a megadott vevői adatokat.
Amennyiben a Vevő a megrendelését és a megadott adatait megfelelőnek találja, úgy a rendelés feladásával azt véglegesítette.

Megrendelés visszaigazolása
A megrendelés beérkezését a webáruház haladéktalanul, a rendszer által küldött e-mail-el visszaigazolja. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a korábban megrendelt Áru fontosabb adatait, a megrendelő adatait, valamint a végösszeget. Amennyiben a visszaigazoló levél után bármilyen észrevétele, kérdése van a Vevőnek, úgy a megadott elérhetőségeken az Eladó felé ezt jelezheti. A webáruház a megrendelés elfogadását legkésőbb 24 órán belül a Vevő által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben vagy a megadott elérhetőségek bármelyikén külön visszaigazolja. A visszaigazoláskor ellenőrzik a Felek a megrendelt árut és azok árait, a Vevő által megadott adatokat, elérhetőségeket, a szállítási költséget és a megrendelés számát. Amennyiben a visszaigazolás 24 órán belül nem történik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

Szállítási díj

A szállítási költség Magyarország teljes területén egységesen 990 Forint. 12.000 Forintot meghaladó rendelés esetén a szállítás ingyenes.  A minimum rendelési összeg 2000 Forint.

Szállítási idő

A szállítási idő függ a raktárkészlettől és a rendelés leadásának időpontjától.

Ha készletinformációként ezt látod:
Raktáron: Ha a termék raktáron van, akkor a rendelés leadásától számítva 2-3 napon belül napon belül küldjük a csomagot.
Külső raktáron, Előrendelésre: Ebben az esetben legkésőbb 7 munkanapon belül küldjük a csomagot. Természetesen ez a legtöbb esetben csökkenni fog.

Fizetés
A Eladó a terméket a visszaigazolásban rögzített szállítási határidőben szállítja és adja át a Vevő részére. Ünnepi időtartamban a szállítási határidő változhat.
Amennyiben a szállítási határidő az Eladó érdekkörén kívül eső okból (útviszonyok, időjárás stb.) eredménytelenül telik el, úgy Eladó a késedelemért nem felelős, e vonatkozásban kártérítési vagy kötbérfizetési kötelezettsége nincsen. Az ilyen okok fennállása igazolja a késedelmes szállítást. Ennek elmúltával az Eladó köteles a terméket leszállítani.
A termék átvételekor a Vevő, illetve megbízottja köteles a szállítólevelet és/vagy a számlát átvenni és aláírni, amellyel a termék átvételét, a csomagolás hibátlan állapotát, a termék mennyiségét és választékát, továbbá minőségi kategóriáját elismeri.
A Vevő a termék átvételekor köteles a termék csomagolását minden esetben megvizsgálni, továbbá köteles meggyőződni arról, hogy az általa megrendelt termék kerül átvételre, a megrendelt mennyiség, minőség és választék (típus) szerint.

Jótállás

Elállás joga
Feleknek lehetőségük van arra, hogy e-mail útján, illetve telefonos kapcsolatfelvétel után közös megegyezéssel módosítsák a szerződést.
Vevő a megrendelt áru kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, és visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
Vevő írásban kérheti a szerződés módosítását és az áru cseréjét. A cserére irányuló kérést Eladó nem köteles elfogadni. Amennyiben a Felek között a cserére megállapodás jön létre, úgy a kiszállítás és visszaszállítás költségei Vevőt terhelik.
Amennyiben Eladó a Vevő kérésére úgy dönt, hogy a berendezést visszaveszi, akkor a visszavételt az alábbi feltételekhez köti:
1. Vevő az Eladó rendelkezésére bocsátja a számla és a szállítólevél számát, valamint
2. A berendezést az Eladó telephelyére kell visszaszállítani eredeti csomagolásban és állapotban.

Vis maior
’Vis maior’ előre nem látható, külső, elháríthatatlan körülményt jelöl, melynek következtében a kötelezett nem tud teljesíteni. A mindennapi életünkben leginkább a jogügyletek, szerződések körében van kiemelt szerepe.
Vis maior következtében Eladó mentesül a kötelezettségei alól.

ÁSZF hatálya
A jelen ÁSZF 2016. December 1. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.
Az Eladó jogosult a jelen ÁSZF-ben foglaltakat üzletpolitikája, pénzügyi viszonyok változása, jogszabályváltozás stb. alkalmából egyoldalúan módosítani A jelen ÁSZF valamely részének érvénytelensége a többi pont érvényességére nem hat ki a jelen ÁSZF valamely részének érvénytelensége esetén az érvénytelenné vált részt oly módon kell megváltoztatni, hogy azzal a Felek által célzott joghatás érvényesüljön.
Amennyiben az ÁSZF és a Felek között létrejött szállítási szerződés vagy bármilyen egyéb megállapodás között ellentét van, az ÁSZF rendelkezései irányadóak.

X
preloader