Impresszum

1. Adatkezelő
Az adatok kezelője a http://www.bellosmink.hu/ (továbbiakban Bellosmink) üzemeltetője, House Special Kft. (Székhely: 7282 Fiad, Kossuth u. 37. nyilvántartási szám: xxx). Adatkezelés nyilvántartási szám: XXXX

2. A Szabályzat célja
Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a House Special Kft. (továbbiakban Bellosmink) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Bellosmink adatvédelmi és adatkezelési politikáját. A Szabályzattal kötelezi magát a Bellosmink oldalra látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelésére, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.
Jelen szabályok kialakításakor a Bellosmink különös tekintettel vette figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.

3. A kezelt adatok köre
Regisztrációkor a felhasználó, saját döntése alapján, a következő információkat adhatja meg: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely.
A weboldal megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A weboldal üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a weboldal látogatottsági statisztikáinak elkészítésére használja. A regisztrációval a felhasználók hozzájárulnak, hogy a weboldal üzemeltetője a személyes adataikat kezelje. A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

4. Az adatkezelés célja
A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból, valamint az elektronikus levelek (megerősítés, visszaigazolás, postázási értesítő, ügyintézés) elküldésének biztosítása érdekében történik.
A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor.
A felhasználó által megadott, kapcsolattartásra szolgáló adatokat a Bellosmink megfelelő elővigyázatossággal tárolja, és kizárólag a következő célokra használja:
• megrendelések kezelése;
• értesítések és hírek küldése a Bellosmink szolgáltatásaival, lényegesebb változásokkal, fejlesztésekkel, újabb szolgáltatások hozzáadásával kapcsolatban.
Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

5. Az adatkezelés időtartama
A látogatás idejére vonatkozó adatokat (IP cím, operációs rendszer és böngésző adatok) a rendszer a böngésző bezárásakor automatikusan törli. A felhasználó személyes adatait a Bellosmink mindaddig tárolja, amíg a felhasználó ennek az ellenkezőjét kifejezetten nem kéri. Az adatok eltávolítására szolgáló kérést a felhasználó az info@bellosmink.hu e-mail címen jelezheti. A felhasználó kérését az adatkezelő legkésőbb két munkanapon belül teljesíti.

6. Adatfeldolgozás
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik a törvényben előírt kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.

7. A Szabályzat módosítása
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

8. A felhasználók jogai személyes adataikkal kapcsolatosan
Személyes adataik kezeléséről a felhasználók a Bellosmink, mint adatkezelőtől bármikor az info@bellosmink.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás igénylését az adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldi.

9. Üzemeltetői adatok

Cégnév: House Special Kft.
Székhely: 7282 Fiad, Kossuth u. 37.
Telephely: 2340 Kiskunlacháza, Vásár tér 1. Hrsz: 0654/524.
Adószám: 25561825-2-14
Cégjegyzékszám: 14-09-316215
Bankszámlaszám: Budapest Bank 10103867-79975200-01004008
Szerződés nyelve: magyar
E-mail cím: info@bellosmink.hu
Webshop: www.bellosmink.hu
Telefon: 06706273323

X
preloader